Een goede organisatie van processen is een voorwaarde voor goede zorg. Kennis van zorglogistiek is hierin essentieel. Met een beter inzicht  in logistiek  processen kan er meer tijd worden besteed aan echte zorgtaken, zodat de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de arbeid en de efficiency vergroot  worden. Om een beter inzicht te genereren in deze logistieke processen, is het project 'LogiZ – Logistiek in de Zorg' gestart door brancheorganisaties  NVZ, ActiZ en de vLM met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van LogiZ om de kennis en ervaring  van verandering en verbeteing in deze sectoren te verzamelen, te vertalen naar de zorgsector en gecombineerd met cases en best practices uit de zorgsector zelf beschikbaar te stellen aan eenieder die een rol kan en wil spelen in die transfer van kennis. 

Door het ontwikkelen van opleidingsmateriaal in de praktijk heeft LogiZ veel kennis op het gebied van zorglogistiek. LogiZ wil deze kennis graag delen met professionals middels netwerkbijeenkomsten en opleidingsprogramma's. Het LogiZ lesmateriaal biedt mensen werkzaam in de zorgsector een andere focus, met de zorgvraag van klanten en hun zorgproces als uitgangspunt.