11 februari 2014 - Geneesmiddelenlogistiek in het UMC Utrecht

‘BOEIENDE NETWERKBIJEENKOMST UMC UTRECHT’

In een uitverkocht huis vond op dinsdag 11 februari een LogiZ-netwerkbijeenkomst plaats met als thema ‘geneesmiddelenlogistiek in het UMC Utrecht. Een 40-tal deelnemers namen deel aan het programma bestaande uit presentaties, ‘kijk in de praktijk’ en de netwerkborrel. 

Datum
02/11/2014 - 13:30 tot 18:30
Locatie
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

In zijn welkomstwoord benadrukte Erwin van Geenen, Manager Bedrijfsvoering UMC Utrecht en voorzitter van de Raad voor de Zorglogistiek, hoe belangrijk het uitwisselen van kennis en ervaring is voor de professionals in de zorglogistieke branche. 

Danny Broekhuizen, Manager Geneesmiddelen Logistiek van het UMC Utrecht presenteerdede business case Elektronische Toedienings Registratie (ETDR) waarvan de resultaten op dit moment in het huis worden geïmplementeerd. Centraal in deze werkwijze staan de geautomatiseerde opslagsystemen en de barcode-scanning op unitniveau. Op heldere wijze werd uiteengezet hoe daarmee het ontkoppelpunt  wordt verplaatst - van de centrale apotheek richting het moment van verbruik. Er zijn voor de Apotheekdienst van UMC Utrecht nog heel wat stappen te zetten in dit veranderingstraject, met name de uitrol op alle verpleegafdelingen. De resultaten zijn bijzonder bemoedigend te noemen: een aanzienlijke daling van het aantal MIPS ten gevolge van de invoering van de nieuwe werkwijze. Opvallend is dat verpleegkundigen én patiënten positief zijn over de veranderingen omdat de nieuwe aanpak een hogere mate van veiligheid teweegbrengt. In een geanimeerde discussie werden randvoorwaarden zoals unicodering door de industrie en investeringskaders vanuit diverse invalshoeken belicht.

Jos van Esch wist de aandacht van de deelnemers vast te houden met zijn presentatie over innovatieve oplossingen op het gebied van geneesmiddelenlogistiek. 4C Care, het bedrijf van Jos, werkt samen met UMC Utrecht op het gebied van unidosering teneinde slagen te maken in de kwaliteits van de voortbrengingsketen - van apotheek tot en met toediening aan de patiënt. In de oplossingen die de revue passeerden was het vooral de PillBox die de aandacht trok: een dispenser voor persoonlijk gebruik die middels een e-link is verbonden met de verstrekker.

Bijzonder interessant was de rondleiding in het UMC Utrecht: de deelnemers bezochten de nieuwe Centrale Apotheek en de IC-afdelingsapotheek waar het geautomatiseerde opslag- en uitgiftesysteem werd gedemonstreerd.

Ter afsluiting van het programma  werd door LogiZ en het UMC Utrecht een borrel aangeboden – een prima platform voor de deelnemers om een essentiële doelstelling van de bijeenkomst te realiseren: contacten leggen met andere professionals.

Deze eerste LOGIZ-netwerkbijeenkomst van 2014 kan met recht een succes genoemd worden. Het mag verwacht worden, stelde Peter van de Griendt het in zijn inleiding namens de LogiZ-organisatie, dat de geplande bijeenkomsten evenzeer aan de verwachtingen van de deelnemers voldoen.

Klik hieronder voor de hand-out van de presentaties:
    - introductie door Peter van de Griendt en Erwin van Geenen
    - Geneesmiddelen logistiek UMCU door Danny Broekhuizen
    - Innovatie in de Zorg door Jos van Esch