2 oktober 2014 - Veiligheid op de OK

Benchmarking OK (het landelijk samenwerkingsverband van de acht Universitair Medische Centra), LogiZ en Type 2 Solutions organiseerden op donderdagmiddag 2 oktober het Symposium: Veiligheid op de OK in het Erasmus MC te Rotterdam. 

Datum
10/02/2014 - 11:45 tot 18:30
Locatie
Erasmus MC
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

 

Op donderdag 2 oktober 2014 woonden 100 Zorg professionals het symposium ‘Veiligheid op de OK’  bij in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het symposium begon met een lunch in het nieuwe Onderwijscentrum van de faculteit Geneeskunde.

Prof.dr. Robert Jan Stolker, afdelingshoofd Anesthesiologie en voorzitter van de Stuurgroep Benchmarking OK, opende het symposium officieel met een lezing over hoe er met veiligheid wordt omgegaan op de Rotterdamse operatiekamers. Verder besteedde hij aandacht aan het verbeterproces naar aanleiding van kritiekpunten uit een rapport van het IGZ. 

Jos Kuijpers van Archos Group sprak vervolgens  over het  gebruiken van kennis uit de industrie in de zorg. Hij gaf aan dat de focus in de zorg vandaag de dag vooral ligt op het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit, het verminderen van risico’s en het creëren van een cultuur van ‘Operational Excellence’. Volgens Jos Kuijpers kunnen deze doelen behaald worden door principes uit de industrie, zoals Lean en Poka Yoke, toe te passen in de zorg. Als praktisch voorbeeld in de zorg noemde hij het plaatsen van een sonde. De sonde werd soms per ongeluk in de slokdarm ingebracht in plaats van in de luchtpijp. Een oplossing hiervoor is om een plastic ballonnetje in te knijpen en dat te plaatsen op het uiteinde van de sonde. Wanneer het ballonnetje niet opgeblazen wordt, zit de sonde in de slokdarm en moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd. 

Lizette van Veen-Berkx, Projectleider Benchmarking OK, vertelde enthousiast over het samenwerkingsverband tussen de operatiekamercomplexen van de acht Universitair Medische Centra (UMCs) in Nederland, dat nu al ruim 10 jaar bestaat. Ze presenteerde per UMC één van de mooie voorbeelden waaraan gewerkt wordt ter verbetering van kwaliteit en veiligheid op de OK. Zo sprak ze over Mediclabel als één van de oplossingen die wordt toegepast in het Erasmus MC voor een veilig medicatieproces, de uniforme ‘Gouden regels’ van het Radboudumc te Nijmegen, en het dashboard met stuurinformatie op de OK van het VUmc te Amsterdam. De boodschap die Lizette wilde meegeven was: ‘Share ideas and good practice’, zoals dat binnen het samenwerkingsverband Benchmarking OK ook veelvuldig gebeurt. 

Jan Scheffer van Archos Group leidde het debat met het publiek waarin prikkelende stellingen, die tijdens voorgaande presentaties door de sprekers waren geponeerd, aan bod kwamen. De stelling ‘Veiligheid remt innovatie’ bracht een levendige discussie op gang, doordat zowel de ziekenhuiswereld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg én het bedrijfsleven vertegenwoordigd waren in de zaal. De tweede stelling ‘Als we in de OK blijven focussen op de medische component, is er nooit een veilige OK mogelijk’, deed ook veel stof opwaaien. Hoewel velen het ermee eens waren dat er een ander perspectief nodig is om de veiligheid op de OK te waarborgen, werd er geen overeenstemming bereikt of dit bijvoorbeeld kan gebeuren door principes uit de industrie één op één te kopiëren. 

Corina Schols, projectdirecteur bij het Programma Integrale Bouw in het Erasmus MC, gaf de deelnemers een kijk in het ontwerpproces van het nieuwe OK-complex.. Naar verwachting zal in 2017 de nieuwbouw opgeleverd worden . Tijdens haar presentatie gaf Corina in het bijzonder veel aandacht aan het nieuwe OK-complex en de indeling van de ruimtes. Zo vertelde ze dat het OK-complex zo is ontworpen dat het opgedeeld kan worden in twee zelfstandig functionerende complexen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van infectiegevaar. 

De rondleidingen naar de reeds gerealiseerde gebouwdelen van de nieuwbouw en het huidige OK-complex sloten op de presentaties naadloos aan. Op de OK werd getoond hoe Mediclabel van Type 2 Solutions wordt gebruikt om iedere medicatie te voorzien van een standaard toedienetiket met scanbare barcode. Deze rondleidingen werden verzorgd door Dave Gonlag en Martijn van den Berge, twee anesthesiemedewerkers uit het Erasmus MC met veel kennis op het gebied van medicatieveiligheid. 

Tijdens de rondleiding bij de nieuwbouw werd er door de medewerkers van het Programma Integrale Bouw boeiend verteld over de grondslagen van dit omvangrijke nieuwbouwproject dat in 2017 wordt afgerond.  De nieuwbouw wordt nu reeds in delen opgeleverd, zoals de nieuwe Spoed Eisende Hulp, die recent feestelijk geopend werd. 

Na de rondleidingen was er nog gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje & drankje. 

Namens LogiZ, Benchmarking OK, Type 2 Solutions en het Erasmus MC, bedankt voor uw komst!