20 november 2014 - Rivas/King

Rivas zorggroep is de gehele zorgsector in één: Ziekenhuis, verpleeghuis, jeugdzorg, het is er allemaal. Juist daarom zijn de veranderingen in de zorg belangrijk voor de organisatie en zijn patiënten/cliënten.

Datum
11/20/2014 - 13:00 tot 17:30
Locatie
Verpleeghuis Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 20
4141 GH Leerdam

Op donderdag 20 november bezochten zo’n dertig LogiZ leden het splinternieuwe Lingesteyn zorgcentrum van Rivas Zorggroep in Leerdam. Dit zorgcentrum is in oktober officieel in gebruik genomen en ontworpen en gebouwd naar de nieuwste inzichten in verpleging en verzorging.

De dag begon met het theoretische gedeelte. Henk-Jan Misbeek, Regio Manager van Rivas Zorggroep opende de bijeenkomst met een presentatie over de visie van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep verleent zorg volgens het Planetree principe. Planetree staat voor mensgerichte zorg waarbij de cliënt voorop staat. Het doel is het verbeteren van de zorg en het welzijn vanuit de belevingswereld van de cliënt. Het Planetree principe bestaat uit tien componenten. Henk-Jan Misbeek lichtte deze componenten kort toe en vertelde hoe deze principes geïntegreerd zijn in de zorgverlening binnen Rivas Zorggroep. Sinds de invoering van Planetree is de tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers gestegen, de ligduur verkort en het ziekteverzuim gedaald.

Na een korte koffiepauze nam Pieter Vlot, Hoofd Logistiek bij Rivas Zorggroep, het woord. Hij vertelde over het baanbrekende concept dat Rivas Zorggroep in samenwerking met King Nederland aan het implementeren is. Het project begon ongeveer een jaar geleden met het in kaart brengen van de eerdere logistieke stromen. De stromen liepen kriskras door elkaar en er werden per dag veel dubbele, onnodige ritten gemaakt om goederen op de juiste locatie te krijgen. Door de logistieke stromen te herontwerpen, kunnen er veel ritten samengevoegd worden, wat tijd en geld bespaard. Daarnaast heeft Rivas ook oor voor klachten van medewerkers en cliënten.  Zo kwamen er klachten over de lelijke, luidruchtige rolcontainers die over de afdelingen reden. Helaas is het niet mogelijk deze rolcontainers niet meer over de afdelingen te laten rijden, maar om het ongemak minder groot te maken, werden de rolcontainers ‘opgeleukt’ door de buitenkant te bedekken met vrolijke schermen. Hierdoor worden de rolcontainers niet meer als storend ervaren, maar vormen ze nu een leuk gespreksonderwerp voor de cliënten! Ook liep Rivas tegen het probleem aan dat er niet op alle locaties plaats was om een opslagruimte te creëren. Daarom onderzoeken ze nu of het mogelijk is om een vrachtwagen in te richten als ‘rijdend magazijn’. Pieter Vlot onderbrak het serieuze karakter van zijn presentatie door zelfgenomen foto’s te tonen met scherpe onderschriften die de overeenkomsten tussen de natuur en logistiek mooi weergaven.

Hierna was het tijd voor de rondleiding door het geheel vernieuwde Lingesteyn zorgcentrum. Twee enthousiaste rondleiders namen de deelnemers mee naar onder andere een zorgappartement. Deze appartementen zijn zo gebouwd dat deze ook op de reguliere woningmarkt te verhuren zijn, mocht de vraag naar zorgappartementen in de toekomst afnemen. Ook bezochten de deelnemers het restaurant waar zowel medewerkers, cliënten met hun familie en buurtbewoners een heerlijke maaltijd kunnen nuttigen. In het restaurant wordt er zoveel mogelijk gekookt met verse, gezonde ingrediënten. Daarna nam de rondleiders de deelnemers mee naar de nieuwe woontorens. Hier legde hij uit dat de bewoners in zorggroepen van 8 ouderen wonen. Deze kleine zorggroepen hebben als doel een zo huiselijk mogelijke omgeving voor de ouderen te creëren. De ouderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen. Zo wordt er ‘s ochtends aan het ontbijt besloten wat er ‘s avonds door de groep zelf gekookt zal worden. Rondom de woontorens zullen er in de toekomst volkstuintjes worden aangelegd die onderhouden zullen worden door de plaatselijke basisschool kinderen. Echter, alle groenten die zij kweken zullen zij aanbieden aan de ouderen, met als doel de interactie in de buurt te vergroten en ouderen meer te betrekken bij de gemeenschap.

De rondleiding werd afgesloten in een wel heel bijzondere borrelruimte. In het souterrain van Lingesteyn zorgcentrum is er een onderwateraquarium met 42 verschillende aquaria met vele soorten vissen, amfibieën, reptielen, planten en koralen uit vele delen van de wereld. Deze onderwaterdierentuin is voor bewoners van het zorgcentrum kosteloos te bezoeken en tegen een lage prijs toegankelijk voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. De rondleider legde uit dat deze aquaria onder andere dienen als kweekvijver voor Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. Ook voor de deelnemers van de bijeenkomst Rivas/King was dit een bijzondere ervaring! Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen de gesprekken snel los in deze bijzondere ruimte en er was er nog de gelegenheid tot netwerken.

Namens LogiZ en Rivas zorggroep bedankt voor uw komst en hopelijk zien we u op een volgende bijeenkomst!