26 maart 2013 - Congres

“Logistiek essentiële factor binnen de zorg”
 
“In een tijd waarin de kwaliteit van de zorg en de patiënt steeds centraler staan zijn organisatie en logistiek essentiële factoren voor de kwaliteit van de zorgsector”, aldus Marcelis Boerenboom (directeur-generaal langdurige zorg VWS) bij het gisteren gehouden LogiZ-congres: Hart voor Zorg is Passie voor Logistiek.  

 

Datum
03/26/2013 - 13:30 tot 18:30
Locatie
EVO, LogiZ & Raad van de Zorglogistiek
Signaalrood 60
2718 SG Zoetermeer
 

Tijdens het goede bezochte zorglogistiek evenement dat plaatsvond in het hoofdkwartier van EVO in Zoetermeer, benadrukten alle deskundigen die Het LogiZ-congres bij EVO trok gisteren zo'n tweehonderd bezoekers.aan het woord kwamen het belang van logistiek voor de patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en voor de aantrekkelijkheid van de zorgsector voor werknemers. 

Veel sprekers

Tot de sprekers behoorden onder andere Marcelis Boereboom (directeur-generaal langdurige zorg VWS), Binso Wymenga (voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Rivierenland), Aad Koster (directeur ActiZ) en Margot van der Starre (directeur NVZ-Ziekenhuizen). 

Factor logistiek

De sprekers en deelnemers aan het LogiZ-congres waren het er over eens dat logistiek een essentiële factor is voor de kwaliteit binnen de zorgsector. In een tijd waarin de kwaliteit en de patiënt centraal staan, is de organisatie en logistiek van groot belang, zo benadrukte Marcelis Boerenboom. 

  Slimmer organiseren

De topambtenaar voegde daaraan toe dat de toenemende zorgkosten beter onder controle kunnen worden gebracht door meer aandacht te besteden aan het logistieke proces. Ook meenden verschillende sprekers dat slimmere organisatie een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van de zorgsector voor werknemers. 

Bijval

Nu kampt de zorgsector op veel fronten nog met personeelstekorten. Door meer aandacht te besteden aan het logistieke proces, wordt meer tijd en ruimte vrijgemaakt voor de echte zorgtaken. De suggestie van Boerenboom om logistiek als thema op te nemen in het curriculum van zorgopleidingen, kon op bijval van NVZ-Ziekenhuizen rekenen. 

Meer samenwerking

In hun welkomstwoord braken EVO-directeur Machiel van der Kuijl en LogiZ-programmamanager Peter van de Griendt een lans voor meer samenwerking tussen betrokken brancheorganisaties en bedrijven en instellingen zorglogistiek op de agenda te krijgen van de zorgsector. Van der Kuijl gaf aan dat EVO hier samen met partner LogiZ en de bij het congres betrokken organisaties werk van wil maken. 

 Delen kennis

Het identificeren van knelpunten en kansen in de zorglogistiek en het verder ontwikkelen en delen van kennis staan hoog op de wensenlijst van zowel LogiZ als EVO. 

 Dertien modules

Tijdens het congres werd door prof. dr. Hugo Roos, oud-voorzitter van VLM de opbrengst van het LogiZ-project gepresenteerd. Deze opbrengst bestaat uit dertien modules die kennis en ervaring op het gebied van logistiek in de zorg bundelen. De modules zijn zo opgezet dat het voor opleiders eenvoudiger is om een logistieke cursus samen te stellen voor een speciale doelgroep. 

De syllabi richten zich op zowel patiënten- en cliëntenlogistiek in de zorg als op goederenlogistiek. Ze gaan in op tal van logistieke processen, van capaciteit en aanbod tot planning en besturing, en van inkoop tot voorraad en opslag. 

Veel bezoekers

Het congres gisteren werd georganiseerd met medewerking van NVZ-Ziekenhuizen, ActiZ, vLm (vereniging Logistiek management), het ministerie van VWS en EVO. Volgens de verladersorganisatie trok het evenement zo'n 200 mensen afkomstig uit de zorgsector, zowel cure als care.