27 mei 2014 - Bernhoven

Waarom is een pak melk beter traceerbaar dan een kunstheup?

Op deze bijzonder regenachtige namiddag verzamelen de deelnemers zich in  Cereshaeghe  nabij    de  nieuwbouw  van  ziekenhuis  Bernhoven.  Een gemêleerd gezelschap, afkomstig uit de ziekenhuizen zelf en de industrie. Bijzonder prettig ook om een aantal HBO-studenten te kunnen begroeten!  Suzanne  van  Veen  opent  namens  de  LogiZ  programmacommissie  het programma en loodst de deelnemers door de agenda. 

Datum
05/27/2014 - 13:30 tot 19:00
Locatie
Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

Bernhoven – Dokter in the lead

Roland Koopman, voorzitter van de Vereniging Medische Staf van Bernhoven, besteedt aandacht aan het nieuwe bestuursmodel waarin de medisch specialisten een volwaardige bestuurlijke rol hebben gekregen.  ‘Bij Bernhoven is de dokter in the lead’, stelt  Koopman.    Bernhoven,  een  regionaal  AZ  van  280 bedden, onderscheidt zich hiermee nadrukkelijk want er zijn in Nederland nog geen ziekenhuizen waarin de 2 artsen  die deel uitmaken van het directiecomité, het volledige medisch bedrijf aansturen.  GS1 als motor voor standaardisatie Esther Peelen vervolgt het programma met een uitleg over GS1,  een non-profit organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor wereldwijde standaardisatie. Hoe wijd de wereld in dit geval gezien moet worden maakt Esther duidelijk: GS1 kent 111 landelijke organisaties en verbindt meer dan een miljoen bedrijven in 140 landen. De standaards worden gebruikt in meer dan 30 branches en er worden minder dan 6 miljard scantransacties per dag verricht. Ook in de gezondheidszorg werkt GS1 met gebruikersgroepen. Deze hebben tot doel  om de zorgsector ‘global standards’ te bezorgen door experts te verenigen. Resultaat: toename van patientveiligheid en supply chain efficiency.  In Nederland organiseert GS1 de focusgroep traceablility waarin  5 UMC’s, 10 algemene ziekenhuizen en 9 leveranciers participeren. Focus ligt  op  de  traceerbaarheid  van  medische  hulpmidden  en de toedieningsregistratie van geneesmiddelen. Uit het betoog van Esther, werkzaam als  Projectmanager Gezondheidszorg, wordt duidelijk dat er in de ziekenhuizen nog een wereld te winnen is op gebied van veiligheid en efficiency door het consequent toepassen van barcodering.  Het is evident dat door het toepassen van barcodes, het aantal medicatiefouten wordt verlaagd en significante besparingen zijn te behalen op gebied van voorraadreductie en verlaging van de derving.  In het geval van Bernhoven geldt bovendien dat er een standaard-proces is ontwikkeld voor alle traceerbare items en er compliance ontstaat met wetgeving (UDI en convenant Medische Technologie). 

OK Logistiek enthousiast over barcodes 

Hoe succesvol de samenwerking tussen Bernhoven en GS1 is, wordt onderstreept door Jan Vink, programmamanager Bernhoven OK.  In zijn met veel praktijkvoorbeelden doorspekt betoog maakt hij duidelijk dat er in de OK grote stappen zijn gezet die tot navenant grote resultaten hebben geleid. Zo heeft  het organiseren van het Logistiek OK-proces (een heldere scheiding van front en backoffice)  het mogelijk gemaakt om te optimaliseren in de levering van goederen en diensten. In Bernhoven blijkt men in staat te zijn om ook op lange termijn  succes  te  realiseren:  plukken  van laaghangend  fruit,  het  inzichtelijk  maken  van voorraden, het versterken van de balanspositie van het huis, sturen op derving en consignatie en het  verhogen  van  de  solvabiliteit.  Eenduidige registratie  (met  name  het  toepassen  van barcodes)    speelt  een  cruciale  rol  in  de procesverbeteringen zoals het automatiseren van Logistiek OK en het standaardiseren van het OK-assortiment. Dat dit succes het resultaat is van teamwork wordt door Jan Vink benadrukt. ‘Onze OK is onderdeel van de supply chain en zonder commitment en enthousiasme van bijvoorbeeld Inkoop, IT  en de betreffende leveranciers gaat het niet werken.’  De uitdaging, volgens Jan Vink, is voor Bernhoven snel en efficiënt te werk te gaan om de kansen op verbetering te kunnen pakken. 

Geanimeerd debat 

Dat er nog een lange weg te gaan is kwam naar voren in de afsluitende discussie. Met name het verschil tussen de retail-sector (de 100% traceerbaarheid van een pak melk is een gegeven) en de gezondheidszorg(‘veel kansen maar blijkbaar weinig drive’)  werd intensief besproken.  Voor alle deelnemers aan deze bijeenkomst is het zo helder als glas dat er veel te verbeteren valt, sterker uitgedrukt: verbeterd moet worden. In de praktijk van alledag,  zo werd evenwel vastgesteld, ontbreekt het in de ziekenhuisorganisaties blijkbaar aan visie en slagkracht om dit thema tot uitvoer te brengen. Of druk van buitenaf (wetgeving, financiers) hierbij wenselijk of onwenselijk is, daarover blijven de deelnemers druk in debat, ook tijdens de  verplaatsing naar  het  ziekenhuis  waar  het  praktijkgedeelte  van  deze  bijeenkomst plaatsvindt.   

Rondleiding en netwerkborrel 

Middels een uitgebreide rondleiding hebben de deelnemers een goede kijk gekregen op Logistiek OK en de manier waarop de visie van Bernhoven vorm heeft gekregen in de nieuwbouw. Conform gewoonte wordt deze geslaagde bijeenkomst afgesloten met een geanimeerde  netwerkborrel, het programmaonderdeel dat zich bijzonder goed leent tot het  leggen  en  onderhouden van   contacten   met geïnteresseerde  professionals uit   de   gezondheidzorg, industrie en onderwijs.