Opleidingsmaterialen

LogiZ biedt mensen werkzaam in de zorgsector een andere focus, met de zorgvraag van hun klanten en hun zorgproces als uitgangspunt. Het opleidingsmateriaal is speciaal voor de sector op maat gemaakt. Met gerichte opdrachten over de eigen werksituatie, begeleiding op het werk en plenaire bijeenkomsten wordt de kennis over patiënten/cliënten- en goederenlogistiek door werknemers van ziekenhuizen en zorginstellingen direct gekoppeld aan de praktijk. Daarmee levert de opgedane logistieke kennis direct resultaat op!

Op deze pagina vindt u het door LogiZ ontwikkelde opleidingsmateriaal. Dit opleidingsmateriaal is een integraal, modulair stelsel van logistieke kennis en ervaringen in zowel de cure als de care. De modules zijn zo opgezet, dat het voor de opleiders eenvoudig is om een logistieke cursus samen te stellen voor een specifieke doelgroep. De indeling van het materiaal die gehanteerd wordt, biedt de opleiders en de studenten de gelegenheid die delen eruit te halen die voor hen het meest geschikt zijn.Het materiaal is geschikt voor zowel zelfstudie als voor begeleid onderwijs.

De indeling van het materiaal is als volgt:

Goederenlogistiek in de zorg

Awareness goederenlogistiek in de zorg
G1 - Inkoop
G2 - Transport en distributie
G3 - Voorraad en opslag
G4 - Planning en besturing
 

Patiënten- & Cliëntenlogistiek

Awareness patiënten- & cliëntenlogistiek
P1 - Patiënten- & cliëntenvraag en -stroom
P2 - Capaciteit en aanbod
P3 - Inrichting van zorgprocessen
P4 - Planning en besturing