Over LogiZ

Momenteel is LogiZ in transitie van een project dat zorglogistiek lesmateriaal ontwikkelt en verbetert, naar een non-profit organisatie die zorglogistiek lesmateriaal aanbiedt aan (commerciële) instellingen. Daarnaast wil LogiZ een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van alle mensen die met zorglogistiek bezig zijn, zowel docenten, cursisten als zorgmedewerkers. Het is onze plicht om een nationaal netwerk te bouwen voor het vakgebied  zorglogistiek. De aankomende jaren houdt LogiZ zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van docenten en van dit netwerk. 

De geschiedenis van het project LogiZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de organisatie van zorgondernemers Actiz en de vereniging voor Logistiek management (vLm) werken samen aan het ontwikkelen van een modulair opleidingenhuis voor logistiek in de zorg. Hiervoor is het project LogiZ (Logistiek in de Zorg) opgezet. 

Optimalisering van zorgprocessen is een belangrijke uitdaging voor de zorg in de komende jaren. Om die reden hebben de twee brancheorganisaties in de zorg en de logistieke beroepsvereniging samen het initiatief genomen om, met subsidie van het ministerie van VWS, een modulair opleidingenhuis te ontwikkelen. Met het aanbieden van de ontwikkelende modules moet de logistieke kennis in de ziekenhuizen en van zorgondernemers in verpleging, verzorging en thuiszorg vergroot en verbeterd worden.

LogiZ lesmateriaal

Het doel van een LogiZ lesprogramma is mensen (werkzaam in de zorgsector) een andere focus te bieden om tegen zorgprocessen aan te kijken. De zorgvraag van klanten/cliënten en het zorgproces dat zij ervaren wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Het LogiZ lesmateriaal is voor de sector op maat gemaakt. Met gerichte opdrachten over de eigen werksituatie, begeleiding op het werk en plenaire bijeenkomsten wordt de kennis over de patiënten/cliënten- en goederenlogistiek door werknemers van ziekenhuizen en zorginstellingen direct gekoppeld aan de praktijk. Daarmee levert de opgedane logistieke kennis direct resultaat op.