Over zorglogistiek

Zorglogistiek is een hot topic in een tijd waarin de kwaliteit van de zorg steeds belangrijker wordt. Hoe organiseer je bijvoorbeeld dat de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt of cliënt wordt jullie geleverd? Of dat de tijd tussen diagnose en behandeling niet langer duren dan nodig is? Hoe kan de kwaliteit van leven en de eigen regie van cliënten in een verzorgingstehuis worden vergroot? En hoe dat alles te realiseren met een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de arbeid om zo het werk in de zorg aantrekkelijk te maken en het gapende capaciteitstekort voor de komende jaren op te vullen.

Logistiek speelt hierbij een belangrijke rol. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er vanuit de zorg een duidelijk behoefte is op het gebied van logistiek en besturen van de processen met betrekking tot patiënten/cliënten en goederen.

Op deze pagina presenteren wij informatie over zorglogistiek. U vindt hier een overzicht van het belangrijkste nieuws op dit gebeid, interviews met professionals, interessante boeken over zorglogistiek en informatie over instellingen die zich met zorglogistiek bezig houden.